herbeBOI - Gmina Rewal

Naliczanie opłaty adiacenkiej w zakresie wzrostu wartości nieruchomości z tytułu urządzenia infrastruktury i podziałów nieruchomości

Gospodarowanie nieruchomościami

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Sekretariat