herbeBOI - Gmina Rewal

Oświadczenia w sprawie pierwokupu nieruchomości

Gospodarowanie nieruchomościami

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Sekretariat

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

30 dni.

Podstawa prawna

Art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.