herbeBOI - Gmina Rewal

Ustalanie odszkodowania za drogę

Gospodarowanie nieruchomościami

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Sekretariat

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Odszkodowanie w drodze porozumienia miedzy stronami.

Tryb odwoławczy

Wysokość odszkodowania ustalana jest przez Starostę Powiatu Gryfice na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego według zasad i trybu obowiązującego przy wywłaszczeniu nieruchomości.