herbeBOI - Gmina Rewal

Wydawanie informacji o wartości nieruchomości do celów wyłączenia gruntów z produkcji leśnej

Gospodarowanie nieruchomościami

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Sekretariat

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

90 dni

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.