herbeBOI - Gmina Rewal

Przeprowadzanie remontów mieszkań komunalnych ( zlecenie realizacji, nadzór nad wykonaniem, odbiór prac)

Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Sekretariat

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

90 dni.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.