herbeBOI - Gmina Rewal

Zieleń - Wniosek na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Ochrona środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • Wniosek na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów:  lub 
  • Oświadczenie o posiadanym tytule władania nieruchomością:  lub