herbeBOI - Gmina Rewal

Stypendia - Stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021

Oświata

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Sekretariat

Termin i sposób załatwienia

Do 15 września 2020r.

Dodatkowe informacje, uwagi

Uprzejmie informuję, że druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego  na nowy rok szkolny 2020/2021 można otrzymać w Urzędzie Gminy Rewal – pokój 03,  od dnia 26 sierpnia 2020r. lub pobrać wyżej.


Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 15.09.2020r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Rewalu,
 a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych –
do dnia 15.10.2020r. w sekretariacie Urzędu Gminy.
Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia. Aktualnie miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł netto.

Dodatkowe informacje w sprawie stypendium można uzyskać w Urzędzie Gminy Rewal - pokój 03 lub pod numerem  tel. 91 38 49 010.

Joanna Błachuta