herbeBOI - Gmina Rewal

Zawieszenie wykonywania transportu drogowego

Transport drogowy

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 1. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego: 
      
 2. Załącznik - licencja na wykonanie transportu drogowego taksówką

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Od ręki.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 1414)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010r. w sprawie zawieszenia wykonania transportu drogowego (Dz. U. z 2010r. Nr 187, poz. 1255)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Wymagany jest komplet dokumentów.
 2. Zgłoszenia zawieszenia należy dokonać nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia.
 3. Maksymalny okres zawieszenia do 12 miesięcy.
 4. Zwrot części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji następuje, w przypadku zawieszenia działalności na okres 3 miesięcy, w sposób wskazany przez przedsiębiorca we wniosku.
 5. W przypadku, gdy koszt przekazu pocztowego przewyższa przysługującą kwotę zwrotu, odbiór należności nasępuje w kasie Banku Spółdzielczego w Rewalu.