herbeBOI - Gmina Rewal

Ustalenie czy porzucony pojazd został odholowany

Straż Gminna

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Podstawa prawna

art. 50a ust. 5 i art. 130a ust. 11 ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U z 2005r Nr 108, poz. 908 z póź. zmianami)