Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Rewal

Wykroczenia inne - Odmowa przyjęcia mandatu

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Oświadczenie o odmowie przyjęcia mandatu (wykroczenia inne)

(do niniejszego oświadczenia można również dołączyć umieszczony za wycieraczką samochodu blankiet wezwania)

  


Komórka organizacyjna

Straż Gminna, ul. Mickiewicza 21 (budynek Policji za budynkiem Urzędu Gminy)


Podstawa prawna

Pouczenie:

1. Art. 97 § 2 kpw: „Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego.”

2. Art. 99 kpw: „W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. We wniosku tym należy zaznaczyć, że obwiniony odmówił przyjęcia mandatu albo nie uiścił grzywny nałożonej mandatem zaocznym, a w miarę możności podać także przyczyny odmowy.”

3. Zgodnie z treścią art. 38 § 2 kpw ma Pan/i obowiązek wskazania adresu dla doręczeń w kraju, w razie nie uczynienia tego, pismo wysłane pod ostatni znany adres w kraju albo, jeżeli adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy, uważa się za doręczone.

4. Oświadczenie można napisać własnoręcznie nie korzystając  z niniejszego druku, niezależnie od treści oświadczenia należy podać dane osobowe wymienione w powyższych rubrykach.

5. Dalsze postępowanie na podstawie art. 99 , art. 54 § 6 i 7 KPoW