Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Rewal

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie gminy

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 


Komórka organizacyjna

Dokumenty należy złożyć w pok. nr 03.


Opłaty

Wnosisz opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
43,75 zł - za zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa,
43,75 zł - za zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
175 zł - za zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 18% alkoholu.

O terminie i numerze konta, na które wpłacisz opłatę poinformujemy Cię przed wydaniem zezwolenia.

2. Za złożony dokument pełnomocnictwa zapłacisz 17 zł.


Termin i sposób realizacji

Wnioski należy składać minimum 2 tygodnie przed datą imprezy.

CZAS OCZEKIWANIA

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. 2096 ze. zm.),
Art. 18 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r. 2277 ze zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 t.j. z dnia 2019.05.29 ze zm.).