Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Rewal

Kontrola oznakowania nowych ulic odpowiednimi nazwami i numerami porządkowymi posesji przy współudziale Straży Gminnej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Komórka organizacyjna

Sekretariat