Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Rewal

d Lokalizacja zjazdu na drogę publiczną gminną

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu wraz z załącznikami.


Komórka organizacyjna

Sekretariat


Termin i sposób realizacji

Zgoda jest wydawana w formie decyzji administracyjnej.

Wnioski są rozpatrywane na bieżąco, bez zbędnej zwłoki zgodnie z art. 35 KPA.


Podstawa prawna

Art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115)


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za
pośrednictwem Wójta Gminy Rewal w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2 oraz art.
129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).