Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Rewal

Ustalanie odszkodowania za drogę

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie odszkodowania z załącznikiem (*.doc)


Komórka organizacyjna

Sekretariat


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

Odszkodowanie w drodze porozumienia miedzy stronami.


Tryb odwoławczy

Wysokość odszkodowania ustalana jest przez Starostę Powiatu Gryfice na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego według zasad i trybu obowiązującego przy wywłaszczeniu nieruchomości.