Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Rewal

Stypendia - Stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


Komórka organizacyjna

Sekretariat


Termin i sposób realizacji

Do 15 września 2020r.


Dodatkowe informacje, uwagi

Uprzejmie informuję, że druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego  na nowy rok szkolny 2020/2021 można otrzymać w Urzędzie Gminy Rewal – pokój 03,  od dnia 26 sierpnia 2020r. lub pobrać wyżej.


Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 15.09.2020r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Rewalu,
 a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych –
do dnia 15.10.2020r. w sekretariacie Urzędu Gminy.
Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia. Aktualnie miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł netto.

Dodatkowe informacje w sprawie stypendium można uzyskać w Urzędzie Gminy Rewal - pokój 03 lub pod numerem  tel. 91 38 49 010.

Joanna Błachuta