Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Rewal

Podatek leśny

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek – zgłoszenie do opodatkowania lasów
a) osoba fizyczna – formularz IL-1 wraz z załącznikiem ZL-1/A do pobrania:

IL1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

ZL-1/A - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH


b) osoba prawna formularz DL-1 wraz z załącznikami ZL-1/A do pobrania

DL1 - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

ZL-1/A - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH

2. Jeżeli złożony formularz IL-1 lub DL-1 stanowić będzie korektę złożonej wcześniej informacji/deklaracji należy do niego dołączyć pismo wyjaśniające powód złożenia korekty informacji/deklaracji

TERMIN ZŁOŻENIA:

-osoby fizyczne:14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego  albo od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku .

-osoby prawne : do 15 stycznia  lub jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym  dniu w terminie 14 dni od dnia od dnia zaistnienia okoliczności powstania obowiązku podatkowego .


Opłaty

Brak


Termin i sposób realizacji

Osoby prywatne:

 • w terminie 30 dni od daty złożenia poprawne wypełnionej informacji/ korekty informacji wydawana jest decyzja ustalająca/zmieniająca wymiar podatku leśnego
 • sposób załatwienia: decyzja ustalająca/ zmieniająca wymiar podatku na podstawie złożonej informacji/korekty informacji

Osoby prawne:

 • w terminie 30 dni od dnia złożenia poprawnej deklaracji/korekty deklaracji zostaje naliczony/zmieniony wymiar podatku leśnego
 • sposób załatwienia: samoopodatkowanie poprzez złożenie deklaracji/ korekty deklaracji

Podstawa prawna


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie  za pośrednictwem Wójta Gminy Rewal , w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Gminy Rewal ul.Mickiewicza 19, tel.91.38 49 015 lub 91 38 49 016

Osoby odpowiedzialne:
Inspektor Małgorzata Kalinkiewicz e-mail: mkalinkiewicz@rewal.pl
Inspektor Joanna Włodarczyk e-mail: jwlodarczyk@rewal.pl
 

UWAGA!

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy Rewal