Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Rewal

Udostępnienie informacji publicznej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


Opłaty


Termin i sposób realizacji

14 dni od daty złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.


Podstawa prawna

  • Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie udostępniania informacji publicznej
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz.68).
  • Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Rewal

Dodatkowe informacje, uwagi

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Informacja publiczna udostępniana jest na wniosek, jeżeli nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.