Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Rewal

Ustalenie czy porzucony pojazd został odholowany

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Podstawa prawna

art. 50a ust. 5 i art. 130a ust. 11 ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U z 2005r Nr 108, poz. 908 z póź. zmianami)