Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Rewal

Fotoradary - Informacje o wykroczeniach drogowych zarejestrowanych za pomocą urządzenia kontrolno-pomiarowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Jeżeli dokumenty zostały zagubione, można pobrać je w Straży Gminnej.


Komórka organizacyjna

Straż Gminna, ul. Mickiewicza 21 (budynek Policji za budynkiem Urzędu Gminy)


Termin i sposób realizacji

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANĄ KORESPONDENCJĄ

 1. Proszę zapoznać się z treścią całej dokumentacji – przeczytać z uwagą.
 2. Niniejsze wezwanie nie jest mandatem karnym, który można nałożyć tylko na ustalonego m.in. na podstawie złożonego oświadczenia, sprawcę wykroczenia. Wymienione kwoty grzywny lub punkty karne stanowią informację o przewidywanej karze.
 3. Przesłane druki oświadczeń 1 i 3 spełniają warunki wymagane by nałożyć mandat karny kredytowany wysłany pocztą, mają służyć pomocą przy składaniu oświadczenia, jednakże skorzystanie z nich nie jest obowiązkowe i można złożyć oświadczenie napisane „własnoręcznie”, które ,w przypadku zgody na przyjęcie mandatu powinno zawierać informacje jak w załączonych drukach oświadczeń. 
 4. Złożenie oświadczenia z wyrażoną w nim np. chęcią przyjęcia mandatu ale niespełniającego warunków określonych w rozporządzeniu spowoduje ponowienie zapytania o zgodę na przyjęcie mandatu o ile pozwoli na to termin na wystawienie mandatu a gdy ten zostanie przekroczony skierowanie wniosku o ukaranie, na ustalonego sprawcę wykroczenia, do Sądu Rejonowego w Gryficach.
 5. Wskazanie kierującego, użytkownika lub osoby wyznaczonej jest skuteczne jeśli pozwoli na przeprowadzenie dalszych czynności procesowych (imię nazwisko, pełny adres osoby wskazanej).
 6. Inne wzory oświadczeń (np. o odmowie przyjęcia mandatu) do pobrania po poniższym adresem: http://bip.rewal.pl/dokumenty/4543.
 7. Oświadczenie” należy odesłać w terminie 7 dni od otrzymania korespondencji.
 8. Nieodesłanie oświadczenia w terminie będzie potraktowane przez Straż jako niewywiązanie się z obowiązku określonego w dyspozycji art. 78 ust. 4 ustawy PRD skutkiem czego ujawnione zostanie wykroczenie z art.96§3 Kodeksu wykroczeń zagrożone karą grzywny w wysokości do 500 zł lub skierowaniem sprawy do sądu przeciwko ujawnionemu sprawcy wykroczenia(właściciel, użytkownik pojazdu, a w przypadku osób prawnych: osoba wyznaczona lub każda z osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu, o których mowa w art. 78 ust.5 ustawy PRD)
 9. Proszę zawsze podpisywać składane oświadczenie.
 10. Wypełnione oświadczenie należy przesłać za pomocą poczty lub złożyć osobiście w komendzie Straży.
 11. Ewentualne wyjaśnienia i wnioski proszę dołączać do wypełnionego formularza „Oświadczenia”.
 12. Grzywnę nałożoną mandatem karnym, proszę opłacić po jego otrzymaniu (druczek w formacie A6). W tym celu można korzystać ze wszystkich dostępnych możliwości przekazywania środków pieniężnych podając w tytule operacji numer mandatu.